Estat de desenvolupament

El projecte ja té el planejament general aprovat, i a més el planejament derivat (PMU) de 4 dels 14 sectors en que es va dividir l'àmbit per tal de poder desenvolupar la transformació urbanística.  Actualment s'està treballant en el desenvolupament del sòl dels sectors 3, 8 i 10 per transformar-ho en parcel·les edificables. En el sector 10, ja s'ha començat a construir la primera promoció d'habitatges protegits i les obres d'urbanització.

 

Ajuntament de Barcelona Urbanisme Ajuntament de Barcelona Habitatge Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona Sants-Montjuïc