NOTA LEGAL

La comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de Barcelona Gestió Urbanística S.A., ens instrumental de gestió directa de l'Ajuntament de Barcelona,  al que pertany l'Oficina de La Marina del Prat Vermell. La referida comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre la seva consulta. Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D., atorgueu consentiment inequívoc a Barcelona Gestió Urbanística S.A. perquè procedeixi, en compliment de la finalitat esmentada, al tractament de les dades personals facilitades.

En qualsevol moment podreu exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i , en el seu cas, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les vostres dades a Barcelona Gestió Urbanística,sa. en el domicili del carrer de l’Acer 30-32 baixos 08038 Barcelona.