Presentació

la Marina del Prat Vermell

BAGURSA va rebre l'encàrrec municipal de desenvolupar la transformació urbanística de l’àmbit de la Marina del Prat Vermell, és a dir, la coordinació de la redacció dels plans de millora urbana amb els documents de gestió urbanística, la redacció dels projectes d'urbanització, l'execució dels projectes de reparcel·lació i la de les obres d'urbanització dels diferents sectors que configuren l'àmbit de transformació.

Gestiona també el Pla Especial d’Infraestructures del barri (PEI), concreta i planifica la renovació de les infraestructures i de l’espai públic per desenvolupar-hi uns serveis d’alt nivell adequats a les noves demandes.
El nou barri tindrà gairebé 11.000 habitatges i ocuparà aproximadament 80 hectàrees.

Utilitzarà l'energia produïda per la Central de Generació d'Energies de la Zona Franca, la construcció de la qual es va iniciar l'any 2009.


Ajuntament de Barcelona Urbanisme Ajuntament de Barcelona Habitatge Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona Sants-Montjuïc